מפעלי ספרות

המפעל לספרות מחול

* * * מפעל זה אינו פעיל עוד * * *

במסגרת המפעל לספרות מחול, מרכז הספר והספריות בישראל עודד הוצאה לאור של כתיבה עיונית, מחקרית, מדעית-ביקורתית ויצירתית. חוקרים, מו”לים, כוריאוגרפים, רקדנים ואנשי מקצוע אחרים הוזמנו להגיש הצעות בתחום ספרות המחול, לרבות ספרים העוסקים בתולדות המחול הישראלי והעולמי, בחקר המחול, במגמות חדשות בתחומי היצירה המחולית ובזיקה לתחומי ידע אחרים. המפעל לא דן בספרי הדרכה או בספרי לימוד.

המפעל בתמיכת משרד התרבות והספורט.