מפעלי ספרות

המפעל לספרות עיון ומחקר, המפעל לכתבי עת

* * * מפעל זה אינו פעיל עוד * * *

מפעלי "רכש ספרות עיון ומחקר" ו"רכש כתבי עת" פעלו לעידוד הספרות העברית, באמצעות רכישה מרוכזת של ספרים וכתבי עת. הספרים וכתבי העת נבחרו על-פי קריטריונים של איכות, סמכות המחבר ומומחיותו, חשיבות הנושא, תרומת הספר לאוכלוסיית היעד וייחודו. לתשומת לבכם, איננו דנים כיום בבקשות לרכישת ספרי פרוזה ושירה.

רכש ספרות עיון:

הספרים התקבלו מהוצאות הספרים ומהמחברים השונים.

לצורך דיון בספר מסוים, נשלחו שני עותקים של הספר, וכן צויין המחיר הקטלוגי של הספר ואת פרטי המו"ל/המגיש. עותק אחד נשלח לקריאה מקצועית של מומחה בתחום, ועותק אחר נשאר לדיון בישיבת הוועדה המייעצת הממליצה בדבר רכישתם של הספרים, בכפוף למסגרת התקציב. לאחר מכן, הספרים נרכשים במרוכז, ונשלחים לספריות ציבוריות ברחבי הארץ, להנאת קהל הקוראים.
יו"ר הוועדה המייעצת למפעל לספרות עיון ומחקר: פרופ' שלמה בידרמן
חברי הועדה בשנת 2015: פרופ' דוד אסף, ד"ר מיכל בר אשר סיגל.

תהליך הטיפול בבקשה:
כל ספר נשלח לקורא מקצועי, ולאחר קבלת חוות-דעת נידונה בוועדה המייעצת באפשרות רכישת הספר עבור הספריות הציבוריות, בכפוף למסגרת התקציב.
תהליך זה עשוי לארוך כחצי שנה עד שנה. לוח הזמנים כפוף למסגרת התקציב.

רשימת ספרי העיון שנרכשו במסגרת המפעל >

 

רכש כתבי עת:

במסגרת המפעל לכתבי-עת רכש מרכז הספר והספריות כתבי-עת נבחרים עבור הספריות הציבוריות. למפעל התקבלו הצעות לרכישת כתבי-עת בתחום התרבות, הספרות, העיון, והחברה. הבקשות נידונו בישיבות המפעל לספרות מקור והמפעל לספרות עיון ומחקר – לפי אופי כתב העת.

הדיון בכתבי העת נערך לפי קריטריונים המביאים בחשבון איכות, עקביות (כתבי-עת הרואים אור באופן סדיר המשך שנה ויותר), התאמה לקהל הקוראים בספריות הציבוריות, הפקה מוכחת, ניסיון העורכים ו/או המו"ל, וכיו"ב.