tb-aravit

מפעל הספר הערבי

”מפעל הספר הערבי” פועל לעידוד היצירה המקורית והיוצרים בחברה הערבית, על גוניה השונים.
עידוד זה מתבטא הן על-ידי רכישה מרוכזת של ספרים וכתבי עת שראו אור והפצתם לספריות הציבוריות בחינם.
מפעל הספר הערבי מעבר לתמיכתו בכותבים, מרחיב גם את מעגלי הקוראים הנחשפים לספרות איכותית ומקורית באמצעות הספריות הציבוריות בכל רחבי הארץ.

עלא חליחל
מנהל מחלקת ספרות ותרבות ערבית
arabic@icl.org.il