tb-catalog

פרסומים מקצועיים

המרכז לספריות וספרות בישראל משמש כמקור ידע השוקד על פיתוח וייעול כלי עזר לספריות. מחלקת קִטלוג מפתחת קטלוגים מקוונים ומקדמת פיתוח של מוצרים ועזרים חיוניים לעבודת הספריות.

דיואי – תקציר המיון העשרוני

מחלקת קטלוג הוציאה לאור את המהדורה השישית בעברית  של "תקציר המיון העשרוני" בעריכת אנה סלע, זאת במסגרת המאמץ להנגיש פרסומים מקצועיים בעברית לספריות הציבוריות ולספריות בתי הספר. המהדורה החדשה בעברית מבוססת על מהדורה 14 באנגלית ויצאה לאור בשנת 2008.  מצורפת אליה חוברת "מיון מקצועות היהדות" הכוללת הרחבה לתחומים הרלוונטיים לספריות בישראל – מקרא, יהדות, בלשנות, ספרות עברית ותולדות עם ישראל ומדינת ישראל. התקציר החדש יצא לאור עשרות שנים לאחר עריכת המהדורה החמישית שהתיישנה ולא שיקפה את השינויים הרבים שחלו בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחברה. התקציר והחוברת מהווים יחידה אחת ומשמשים למיון אוסף החומרים בספרייה.

עדכון לתולדות מדינת ישראל >>