מפעלי ספרות

צוות המחלקה למפעלי ספרות

thumb-w
 רוני קנר שניידררכזת פרוייקטים מפעלי ספרותטלפון: 03-6180151, שלוחה 118
thumb-w
פרופ' חיים בארעורך פרוזה במפעל קסת לספרות ביכורים
thumb-w
ד"ר דויד וינפלדעורך שירה במפעל קסת לספרות ביכורים