ימים לבנים

מופע ימים לבנים

סיפור על אהבה, נדיבות לב, סבלנות, אמונה וחסד חוצה גבולות עם המנחַה: ריבי דרור, הזמר: נתן סלור, השחקנית: אסנת זיביל והפסנתרן: איתי אורן אלמנה זקנה וכלתה השיקסע שבות ממואב אל בית לחם, יהודה. מצוידות בחוקי הגנה לחלש ובתושיה רבה, הן מפלסות את דרכן בעולם גברי ומצליחות לבנות לעצמן משפחה חדשה אשר תיזכר לעד בתולדות עם ישראל. […]