יובל פרוינד

הרב יובל פרוינד

"נפשי תקשיב שירו" שירת חייו של הרב קוק – מענקי הרוח של היהדות בעת החדשה הרב קוק, אחד מענקי הרוח של היהדות בעת החדשה היה צדיק ייחודי ששילב קבלה, הגות מודרנית, חופש ודתיות עמוקה בכפיפה אחת. דרך מסע בין שיריו, תורותיו וסיפורים על חייו אפשר יהיה להיפגש באופן נוגע עם דמותו המאירה.  ההרצאה אינה הרצאה […]