סדנאת תדמית אישית ונושאים נוספים

תדמית אישית

נושאי ההרצאות: ** ניתן להזמין הרצאה בודדת או סדרה. הצגה עצמית אישית ומקצועית, כיצד להציג את עצמנו בכל מפגש. ששת ככללים להצגה נכונה. התרגיל מצולם ובסיומו פיענוח והסק מסקנות. אבחון לפי צבעים – פרופסור לישר, תרגיל מיוחד ומעניין בו מחלקים למשתתפים סידרה של קלפים צבעוניים ובעזרת הנחייה ולפי סידור הצבעים ניתן לאבחן את המצב הנתון של […]

יונית פיראן

יונית פירון

נושאי ההרצאות: ** ניתן להזמין הרצאה בודדת או סדרה. הצגה עצמית אישית ומקצועית, כיצד להציג את עצמנו בכל מפגש. ששת ככללים להצגה נכונה. התרגיל מצולם ובסיומו פיענוח והסק מסקנות. אבחון לפי צבעים – פרופסור לישר, תרגיל מיוחד ומעניין בו מחלקים למשתתפים סידרה של קלפים צבעוניים ובעזרת הנחייה ולפי סידור הצבעים ניתן לאבחן את המצב הנתון של […]