הדרכות בנושא נגישות בספריות

סדנת נגישות

נגישות היא אנושית! אנשים עם מוגבלות הם קודם כל בני אדם. סביבה שאינה מתאימה, מונעת מהם לחיות את חייהם בחברה כמו כל אחד אחר. נגישות מאפשרת לאנשים עם מוגבלויות שונות פיזית, חושית, נפשית ושכלית להיות חלק מהקהילה בה הם חיים, וליהנות באופן שיוויוני מכל השירות המוצעים בה. מדובר הן בגישה לספרייה (למשל, במעלית או רמפה), והן בגישה למידע […]