הרצאה – תמר יברבוים

הרצאה תמר יברבוים

הרצאות בנושאים שונים המשתקפים בבולי ישראל בהתאמה למועדים בלוח השנה, ובדרך חווייתית ומעשירה. הבולים שתחילתם כאמצעי תשלום עבור העברת דברי דואר, הוכרו גם כדרך להעברת מסרים. לימוד נושא הבול, נסיבות ההנפקה והשימוש בו מעודד לחקירה, סקרנות והרחבת אופקים. הבולים ממחישים נושאי לימוד שיכולים להוות הזדמנות לבילוי משותף ולקשר בין דורי. תמר יברבוים יזמת חינוכית ומקדמת […]