מפעלי ספרות

המפעל לספרות מוסיקה

* * * מפעל זה אינו פעיל עוד * * *

המפעל לספרות מוסיקהבמסגרת המפעל לספרות מוסיקה, "מרכז הספר והספריות" עודד הוצאה לאור של כתיבה יצירתית ועיונית בנושאי מוסיקה – על כל גווניה וזרמיה, המיועדת לקהל המתעניין.
מו"לים, מוסיקאים, מוסיקולוגים וחוקרים הוזמנו להגיש הצעות בתחום ספרות המוסיקה, לרבות ספרים העוסקים בתולדות המוסיקה הישראלית והעולמית, בתורת המוסיקה, במגמות חדשות בתחומי המוסיקה השונים ובזיקה לתחומי אמנות אחרים.

המפעל בתמיכת משרד התרבות והספורט.