מפעלי ספרות

הנחיות למו"לים שבקשותיהם לתמיכה אושרו

הנחיות מופת

הנחיות מסלול א > (ספרים שאושרו השנה ויראו אור בשנת 2021)
הנחיות מסלול ב > (ספרים שאושרו השנה ויראו אור לאחר תום שנת 2021)

לוגואים מופת להורדה:
לוגו מופת בגרסת PDF >
לוגו מופת בגרסת JPG >
מ' מופת בלבד JPG >
לוגו משרד התרבות JPG >
**יש לתת קרדיט כמפורט להלן: "הספר רואה אור בסיוע מרכז הספר והספריות ובתמיכת משרד התרבות והספורט" בליווי סמלילים, על גבי העטיפה או בעמוד הקרדיטים.**


הנחיות ביכורים

הנחיות מסלול א > (ספרים שאושרו השנה ויראו אור בשנת 2021)
הנחיות מסלול ב > (ספרים שאושרו השנה ויראו אור לאחר תום שנת 2021)

לוגואים ביכורים להורדה:
לוגו ביכורים בגרסת PDF >
לוגו ביכורים בגרסת JPG >
לוגו משרד התרבות בעברית JPG >
לוגו משרד התרבות בערבית JPG>

**יש לתת קרדיט כמפורט להלן: "הספר רואה אור בסיוע מרכז הספר והספריות ובתמיכת משרד התרבות והספורט" בליווי סמלילים, על גבי העטיפה או בעמוד הקרדיטים.**


הנחיות אמנויות

הנחיות מסלול א > (ספרים שאושרו השנה ויראו אור בשנת 2021)
הנחיות מסלול ב > (ספרים שאושרו השנה ויראו אור לאחר תום שנת 2021)

לוגואים עיון להורדה:
לוגו אמנויות בגרסת PDF >
לוגו אמנויות בגרסת JPG >
לוגו משרד התרבות בעברית JPG >
לוגו משרד התרבות בערבית JPG>

**יש לתת קרדיט כמפורט להלן: "הספר רואה אור בסיוע מרכז הספר והספריות ובתמיכת משרד התרבות והספורט" בליווי סמלילים, על גבי העטיפה או בעמוד הקרדיטים.**


הנחיות שירה

הנחיות מסלול א > (ספרים שאושרו השנה ויראו אור בשנת 2021)
הנחיות מסלול ב > (ספרים שאושרו השנה ויראו אור לאחר תום שנת 2021)

לוגואים שירה להורדה:
לוגו שירה בגרסת PDF >
לוגו שירה בגרסת JPG >
לוגו משרד התרבות בעברית JPG >
לוגו משרד התרבות בערבית JPG>

**יש לתת קרדיט כמפורט להלן: "הספר רואה אור בסיוע מרכז הספר והספריות ובתמיכת משרד התרבות והספורט" בליווי סמלילים, על גבי העטיפה או בעמוד הקרדיטים.**