חברי הוועד המנהל

משה פרל -יו"ר הוועד המנהל
רו"ח יגאל טרייבר
ד"ר מרים פרבר
ד"ר רחל קדר
מר שאול יהלום
עו"ד רות דיין מדר
מר ירון גולדפרב
הגב' יעל אריאל
מר רון ניסל מילר
מר בועז רדי