קטלוג הספרים הישראלי

חומרי עזר לספריות

ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – יוני 2024 – שבוע 3
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – יוני 2024 – שבוע 1


 

קטלוג 2024

ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – מאי 2024
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – אפריל 2024
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – מרץ 2024
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – פברואר 2024
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – ינואר 2024


קטלוג 2023

ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – דצמבר 2023
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – נובמבר 2023
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – אוקטובר 2023
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – ספטמבר 2023
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – אוגוסט 2023
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – יולי 2023
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – יוני 2023
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – מאי 2023
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – אפריל 2023
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – מרץ 2023
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – פברואר 2023
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – ינואר 2023


קטלוג 2022

ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – ינואר 2022
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – פברואר 2022
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – מרץ 2022
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – אפריל 2022
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – מאי 2022
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – יוני 2022
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – יולי 2022
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – אוגוסט 2022
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – ספטמבר 2022
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – אוקטובר 2022
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – נובמבר 2022
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – דצמבר 2022


קטלוג 2021

 ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – ינואר 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – פברואר 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – מרץ 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – אפריל 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – מאי 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – יוני 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – יולי 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – אוגוסט 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – ספטמבר 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – אוקטובר 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – נובמבר 2021
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – דצמבר 2021


קטלוג 2020

ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – נובמבר 2019 – אפריל 2020
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – מאי 2020
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – יוני 2020
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – יולי 2020
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – אוגוסט 2020
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – ספטמבר 2020
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – אוקטובר 2020
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – נובמבר 2020
ספרים שנוספו לקטלוג הספרים הישראלי – דצמבר 2020


מתי נקטלג בשנית יצירה דומה? > (ד"ר אהבה כהן הספרייה הלאומית 6.2.2020)
טבלת עזר – טבלת אקסל להמרת מספרי דאנאקוד > (באדיבות הספרייה הלאומית)
שינוי שמות מחברים > (עורכת מיכל כץ שמשי, תאריך עדכון: 16.2.2020)