תכנית הכנס

pdf-icon תוכנית הכנס   | word תוכנית הכנס
הנחיות רישום וטופס הרשמה כפתור(2)

יום ג' – 1 במרץ 2016

כא' אדר א' – תשע"ו

 הנחיות רישום וטופס הרשמה כפתור(2)
יום ד' – 2 במרץ 2016

כב' אדר א' – תשע"ו

הנחיות רישום וטופס הרשמה כפתור(2)