tb-aravit

ספריות ניידות

המחלקה הפעילה במשך שש שנים את פרויקט “אוטוספר”. שלוש ספריות ניידות שפעלו בישובים הבדואים בנגב, במרכז ובצפון הארץ במקומות המרוחקים מספריות ציבוריות קבועות. לצערנו ולצערם של מורים ותלמידים במגזר הבדואי הפרויקט הסתיים בשנת 2016.

עוד על הספריות ניידות, לחצו כאן >

עלא חליחל
מנהל מחלקת ספרות ותרבות ערבית
arabic@icl.org.il