Arabic Children's Literature Department

The department manages three individual and unique projects : the publishing of Arabic children’s books (both original and translated from Hebrew), writing and illustration workshops in Arab cities in Israel and the “Hakya” website for Arab children’s literature. The 'Hikaya' workshop was founded in 2016 and it takes place in different Arab towns and villages […]

The 'hikaya' website

The website was founded (2016) out of the need for information on Arabic children's books.  Much like children's Hebrew books, there is no exposure, information or even reviews on Arabic children's books.  The site provides new and exclusive content for parents, students, researchers and any of the public that is interested. There is an emphasis […]

אתר חקאיא

אתר חקאיא (موقع حكايا) לספרות ותרבות ילדים ונוער הינו אתר אינטרנט שנוסד בשלהי שנת 2016 מתוך צורך גדול, שהתעורר עקב העובדה כי בדומה למצב ההוצאה לאור של ספרי הילדים בערבית, כך גם מצב הביקורת, החשיפה והמידע על ספרי ילדים בערבית היה בכי רע ברובו ולא קיבל כל ביטוי בעיתונות הערבית. האתר מספק תכנים חדשים ובלעדיים […]

ספרי ילדים שתורגמו מעברית לערבית בשנת 2015

המחלקה לתרבות ערבית מפעילה סדנאות כתיבה ואיור בשפרעם ובבקה אל גרבייה מתוך מטרה לקדם ולשפר את איכות ענף ספרי הילדים בערבית. במסגרת פעילותה המחלקה מפעילה אתר אינטרנט ייחודי בעולם הערבי כולו "חקאיה" המוקדש לספרות ילדים ערבית ובו תכנים המעניינים הורים ולילדים. בכל שנה יוצאים אנחנו מוציאים לאור בתמיכת משרד התרבות ומפעל הפיס ספרי ילדים מקוריים […]

מפעל הספר הערבי

"מפעל הספר הערבי" פועל לעידוד היצירה המקורית והיוצרים בחברה הערבית, על גוניה השונים. עידוד זה מתבטא הן על-ידי רכישה מרוכזת של ספרים וכתבי עת שראו אור והפצתם לספריות הציבוריות בחינם. מפעל הספר הערבי מעבר לתמיכתו בכותבים, מרחיב גם את מעגלי הקוראים הנחשפים לספרות איכותית ומקורית באמצעות הספריות הציבוריות בכל רחבי הארץ. עלא חליחל מנהל מחלקת […]

ספריות ניידות

המחלקה הפעילה במשך שש שנים את פרויקט "אוטוספר". שלוש ספריות ניידות שפעלו בישובים הבדואים בנגב, במרכז ובצפון הארץ במקומות המרוחקים מספריות ציבוריות קבועות. לצערנו ולצערם של מורים ותלמידים במגזר הבדואי הפרויקט הסתיים בשנת 2016. עוד על הספריות ניידות, לחצו כאן > עלא חליחל מנהל מחלקת ספרות ותרבות ערבית arabic@icl.org.il

ספרות ילדים בערבית

המחלקה לתרבות ערבית ב'המרכז לספריות וספרות בישראל' מפעילה את פרויקט "חממת חקאיא". החממה מארגנת החל משנת 2016 סדנאות כתיבה ואיור ייחודיות בסוגן ובפעילותן בצפון ובמשולש, מתוך מטרה לקדם ולשפר את איכות ענף ספרי הילדים בערבית בארץ. הסדנאות זוכות להיענות נלהבת בקרב הקהילה ובוגריהן כבר נקלטו בתעשיית הספרים בארץ כמאיירים וככותבים. המחלקה מוציאה לאור בכל שנה […]