אריה קטלמן

תכנית המפגשים: בהמשך מפורטת סדנה בת 10 מפגשים כאשר כל מפגש יכול להיות: מפגש בודד או 2 מפגשים של סדנה בפני עצמה או הרצאה חווייתית. מטרות הסדנה: א. הגברת המודעות האישית כתנאי לשיתוף פעולה בצוות. ב. העלאת הלכידות של הצוות. ג. העצמה אישית. ד. העצמת הצוות. ה. יכולת תקשורת בין אישית ברמה חדשה בתוך הצוות […]