סדנאות, הרצאות ומודל עבודה

טל ברגין

הסדנאות המקצועיות  יעסקו בחשיבה המגדרית, כיצד היא באה לביטוי בחיי היומיום שלנו, נדון בייצוגים מגדריים בכמה תחומים כמו ספרות ילדים, קולנוע, פרסומות במדיות השונות וכו'. כמו כן נעסוק בצוותי הספריה כסוכני שינוי וכמובילי דיעה בכל הקשור בספרות ילדים בעיקר ,וכיצד אפשר להפוך את הספריה הציבורית למקום הדוגל בשיוויון בין המינים הלכה למעשה. בקורס ינתנו כלי […]