מסע בין ממלכות

מסע בין ממלכות

טווח גילאים: שונה, ניתן לנווט את עוצמת התכנים לגיל הילדים. הספר ״מסע בין ממלכות״ מסופר בדרך תיאטרלית מפי הסופרת מתוך ספר גדול ממדים. כל ילד מקבל משקף, שבו ניתן לראות  בדרך תלת ממדית המעצימה את החושים והחוויה. בסוף הסיפור נעסוק בהדגשת המסר העיקרי בסיפור "השמח הוא השמח בחלקו" והפנמתו.  הילדים בימנו רואים שיש אצל אחרים דברים שהם רוצים, עוד ועוד: […]