tb-isbn

המאגר הבינלאומי של המו"לים

Global Register of Publishers

סוכנות ה-ISBN העולמית מתחזקת מאגר מו"לים בינלאומי בשפה האנגלית, המהווה כלי חשוב ומרכזי בעולם המסחר של הספרים. פרטי המו"לים נאספים מיותר מ-200 סוכנויות מורשות ברחבי העולם, והם מתעדכנים לפחות פעם בשנה. המאגר כולל פרטי זיהוי וקשר עדכניים ככתובות, מספרי טלפון וכו'.

כל אחד יכול להיכנס ולערוך חיפוש פשוט במאגר ללא צורך בזיהוי. תוצאות חיפוש מפורטות יותר יתקבלו רק לאחר רישום מסודר באמצעות שם משתמש וסיסמא. ניתן לחפש לפי מספר הזיהוי של המו"ל, שם המו"ל, כתובת ומדינה.

המאגר אינו מספק מידע על פרסומים ספציפיים, עם זאת, אם אתה כבר יודע את ה- ISBN של הספר, תוכל להשתמש במדריך כדי לגלות כיצד ליצור קשר עם המו"ל לקבלת מידע נוסף.

כניסה למאגר הבינלאומי של המו"לים >